Pressmeddelande den 7 december 2016

Från och med nu kan elektrodressen Mollii förskrivas som hjälpmedel i Västernorrland. Mollii används av personer med cerebral pares, stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros eller andra skador på centrala nervsystemet.

Västernorrlands landsting har beslutat att ta in elektrodressen Mollii i sitt sortiment. Under 6 till 18 månader har 15 personer använt Mollii och utvärderats av fysioterapeuter inom habiliteringen. Till en början kommer Mollii vara tillgängligt genom så kallat ordnat införande.

– Hjälpmedelskommittén för landsting och kommunerna i Västernorrland har beslutat att tillgodose behovet av muskelstimulatorer för att ge möjlighet till en ökad aktivitet och delaktighet. Under ett ordnat införande med utvärderingar har Mollii visat sig nå målen för de personer som provat dressen, säger Katarina Funseth, Hjälpmedelsamordnare i Västernorrlands län.

Nästa steg är att Hjälpmedelscentralen arrangerar en upphandling där Inerventions har möjlighet att erbjuda Mollii. Mollii kan förskrivas till dem som behöver dressen av fysioterapeuter och läkare inom länsklinik, habilitering eller rehabilitering.

– Mollii kan öka rörligheten hos personer med spasticitet eller felaktig muskelspänning, och vi gläds åt att fler kan ta del av detta effektiva hjälpmedel. Nu hoppas och tror vi att fler landsting ska följa efter så att alla har samma möjlighet att få tillgång till Mollii oavsett var de bor i landet, säger Fredrik Lundqvist, uppfinnare av Mollii och grundare av Inerventions.

Mollii gör att spastiska, spända, muskler slappnar av genom att dressen aktiverar en annan muskel som samverkar med den spända. Svag ström leds till elektroder i dressen. Vilka elektroder som aktiveras programmeras utifrån användarnas olika behov.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Seltborg, vd Inerventions, telefon 0707-50 23 99, johan.seltborg@inerventions.se
Fredrik Lundqvist, grundare, telefon 0702-70 70 24, fredrik@inerventions.se

Inerventions är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklat Mollii, en revolutionerande produkt för att behandla felaktig muskelspänning hos människor med skador på centrala nervsystemet. Mollii är en helkroppsdräkt med 58 integrerade elektroder som med svaga elektriska impulser kan stimulera alla kroppens större muskelgrupper simultant. Mollii har med stor framgång använts i fyra år och har idag ca 700 användare i 12 europeiska länder. www.inerventions.se