Solna, 2018-03-19
Mats Gabrielsson har idag genom sitt helägda bolag B.O. Intressenter AB förvärvat 2 490 aktier för ett pris om 59,18 kronor per aktie. Mats Gabrielssons ägande (privat och bolag) i Trention AB efter det senaste förvärvet uppgår därmed till 30,03 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Mats Gabrielsson avser att genom sitt helägda bolag B.O. Intressenter AB, inom fyra veckor, återkomma med ett budpliktsbud enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Detta pressmeddelande utgör inte ett bud enligt Takeover-reglerna.
B.O. Intressenter AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gabrielsson, 070-775 83 20, matsg@giab.se

PDF: PM-2018-03-19