GIAB

Pressmeddelande

Bromma den 14 februari 2020

Linus Johansson utsedd till vice vd i GIAB

Linus Johansson tillträder den 1 mars som vice vd i Gabrielsson Invest AB, GIAB. Linus är
47 år och kommer närmast från Stockholmshem där han senast var vice vd. Stockholmshem
är Stockholms största bostadsföretag. Linus har varit verksam inom Stockholmshem sedan
2014 där han bl.a. ansvarade för bolagsstyrning, verksamhets- och digital utveckling,
hållbarhet, säkerhet, hyresförhandling samt relationer med styrelse och ägare och särskilda
affärskritiska projekt. Linus var tidigare vice vd i Väsbyhem och har arbetat som bolagsjurist
ett antal år inom bl.a. service management-, energi- och fastighetsbolag.

-”GIAB är ett stabilt och välskött investmentbolag som förutom sin fastighetsportfölj även har
en hel del andra spännande projekt och bolag. Jag ser med stor entusiasm fram emot att få
vara med och fortsätta utvecklingen av GIAB”, säger Linus Johansson.

– ”Det är med glädje och stor tillfredsställelse som jag välkomnar Linus till oss”, säger
Kenneth Eriksson, vd i GIAB. ”Med Linus Johansson får vi en mycket kompetent ledare med
erfarenhet från fastighetsförvaltning och projektutveckling. Jag är övertygad att Linus med sin
kompetens, erfarenhet och positiva inställning kommer att bidra till vår fortsatta positiva
utveckling”, fortsätter Kenneth Eriksson.

-”Linus Johansson tog plats i vår koncernstyrelse 2019. Under det gångna året har han visat
på två avgörande kompetenser som är viktiga för vårt familjestyrda företag. Dels har han en
bred affärskompetens med inriktning fastigheter och investeringar, samt en hög integritet
som framkommer på ett mjukt och diplomatiskt sätt som gör honom till en ledare. Linus
kommer direkt att ingå i koncernledningen och vara den tongivande i generationsväxlingen
som kommer att äga rum inom en snar framtid. Ibland har man tur, och jag upplever att vi har
haft tur som har fått Linus till oss”, säger Mats Gabrielsson ägare och styrelseordförande i
GIAB.

För ytterligare information kontakta

Kenneth Eriksson, Verkställande direktör, 070-775 83 22, kennethe@giab.se
Mats Gabrielsson, Styrelsens ordförande. 070-775 83 20, matsg@giab.se