GIABs helägda dotterbolag, Bofast AB, har förvärvat fastighetsbolagen Svanmo Fastigheter AB och Svanmo Bostads AB. De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i Tranemo och Svenljunga. Den uthyrningsbara arean uppgår till 8 000 kvm och består av 63 lägenheter och 27 lokaler.

http://www.bofast.se/artikel/nytt-forvarv-i-tranemo-och-svenljunga