Ekebyhov Fastighets AB äger och förvaltar en fastighet om ca 2 200 kvm belägen på Ekerö. Fastigheten ligger på Bryggavägen 99-101, nära Ekerö Centrum. I dagsläget är fastigheten fullt uthyrd. Under 2021 påbörjades en utbyggnad av fastigheten om 1 200 kvm. Den beräknas vara färdigställd under andra halvåret 2021.