essarem-flyg

Idag äger och förvaltar bolaget fastigheten Nacka Sicklaön 146:14, i Nacka. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 6 500 kvm, varav
2 210 kvm avser kontor.

Enligt tunnelbaneavtalet som Nacka kommun har tecknat med Stockholms läns landsting och staten har kommunen ett åtagande att bygga ca 14 000 nya bostäder på Sicklaön innan år 2030. Enligt tunnelbaneavtalet ska en linje av tunnelbanan dras från Kungsträdgården via Hammarby sjöstad till västra Sicklaön och vidare till Nacka C.

Nacka Kommuns åtagande om bostadsbyggande innebär att en ny detaljplan för bl.a. centrala Nacka ska genomföras. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flera nya bostadskvarter med ca 500 nya bostäder på bolagets fastighet. Detaljplanearbetet för fastigheten har förskjutits på grund av förseningar i utbyggnaden av tunnelbanan mot Nacka. Planarbetet beräknas påbörjas år 2024.