fastighet

Tillsammans med CA-Fastigheter förvaltar bolaget ett fastighetsbestånd i Narva. Beståndet utgörs av kommersiella lokaler. På fastigheten bedriver bolagen även ett fastighetsutvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet omfattar en exploatering av ett markområde. En ny detaljplan har antagits som möjliggör byggandet av en ny och modern stadsdel omfattande ca 310 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

I Tallinn driver bolaget tillsammans med två partners ett annat utvecklingsprojekt. Markområdet ligger i centrala Tallinn och omfattar cirka 17 ha. En ny detaljplan har antagits som möjliggör byggande av bostäder och kommersiella lokaler om ca 242 000 kvm.

I Saku bedriver bolaget med samma partners som i Tallinn en detaljplaneprocess. Planområdet uppgår till ca 160 ha och ny detaljplan beräknas kunna möjliggöra en byggnation av bostäder och ett hästsportcentrum.

I Jögeva, som ligger i centrala delen av Estland, äger och förvaltar bolaget ett markområde på ca 600 ha. På markområdet bedrivs jordbruksverksamhet samt en stuteriverksamhet.