einbeck

GIAB:s helägda dotterbolag Gabrielsson Fastigheter AB äger en fastighet i Tyskland som är belägen i Einbeck. Fastigheten är den sista kvarvarande av ett större fastighetsbestånd som avyttrats successivt under de senaste åren. Bolagets avsikt är att avyttra även fastigheten i Einbeck.