stromma2

Strömma Företagscenter äger och förvaltar en fastighet i Norrköping med en uthyrningsbar yta om 42 500 kvm, fördelat på kontor och lager/industri. Fastighetens planlösning medger flexibla lösningar till ett brett urval av hyresgäster. Fastigheten är belägen 3 km från Norrköpings centrum. I nära anslutning till fastigheten har en ny påfart till E4:an färdigställts vilket gör fastigheten ännu mer tillgänglig för hyresgästerna.