yummix

Yummix Asia AB har uppfört en fabriksanläggning i Bangkok, Thailand under år 2017. Produktionen startade under senare delen av år 2017.  Bolaget kommer att producera och sälja ris- och mjölkbaserade produkter. Initialt kommer försäljning ske på den Thailändska marknaden. Yummix har slutit ett försäljningsavtal med Seven Eleven i Thailand och initialt säljs produkterna i deras butiker. En större marknadskampanj kommer att genomföras under våren och sommaren 2018 då försäljningen till större livsmedelsbutikskedjor såsom Big C och Tesco m fl. kommer att påbörjas.