yummix

Yumix Asia AB har genom ett dotterbolag uppfört en fabriksanläggning i Bangkok, Thailand. Vid anläggningen produceras ris- och mjölkbaserade produkter. Initialt kommer produkterna att säljas på den Thailändska marknaden. Yummix har slutit ett försäljningsavtal med Seven Eleven i Thailand och initialt säljs produkterna i deras butiker.