yummix

Yummix Asia AB har uppfört en fabriksanläggning i Bangkok, Thailand. Bolaget kommer att producera och sälja ris- och mjölkbaserade produkter. Initialt kommer försäljning ske på den Thailändska marknaden. Produkten finns inte idag i Thailand och en testlansering som genomfördes i Bangkok blev mycket lyckad och produkten mottogs med stort intresse av marknaden. Produktion och lansering av den nya produkten beräknas ske till årsskiftet 2016-17.