butikstrender

Bolaget driver branschtidningen Butikstrender. Tidningen vänder sig till butiker och handlare inom dagligvaruhandeln. Tidningen utkommer en gång i månaden och har en upplaga på cirka 15 000 exemplar. Under år 2015 påbörjade bolaget utgivning av tidningen Mattrender som vänder sig till den medvetne och matintresserade konsumenten, och beräknas utkomma med sex nummer per år.