House of Education arbetar med högre utbildningsinstitutioner för att stärka deras rekrytering av studenter internationellt och nationellt. Under varumärket ”My Study Fit” marknadsförs utbildningsprogram med hjälp av bolagets produkt som fungerar som en digital studievägledare. Bolagets  produkt skapar engagemang och relationer mellan studenter och utbildningsinstitutioner.