relino

Relino AB har utvecklat en alternativ teknik till traditionella stambyten. Avloppsrören förnyas genom att en slitstark miljövänlig polyesterplast beläggs på insidan av rörsystemet. Tekniken är mycket kostnadseffektiv och ingreppen i fastigheten blir mycket mindre omfattande än med traditionell teknik. Verksamheten bedrivs i ett dotterbolag i Göteborg och genom franchisetagare.