ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRENTION AB (PUBL) 14 maj, 2018

Läs erbjudandet till aktieägarna i Trention AB i PDF: Erbjudandehandling Trention.pdf

B.O. Intressenter AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Trention AB (publ) 16 april, 2018

Bakgrund B.O. Intressenter AB (”Budgivaren”) har den 19 mars 2018 förvärvat 2 490 aktier i Trention AB, org.nr 556274-8623, (”Målbolaget”). Budgivaren ägs till 100 procent av Mats Gabrielsson Invest AB (”GIAB”) som i sin tur ägs av Mats Gabrielsson med familj till 100 procent. Efter förvärvet äger B.O. Intressenter AB, Mats Gabrielsson och närstående familjemedlemmar till […]

Pressmeddelande: Mats Gabrielsson ökar innehavet i Trention AB 19 mars, 2018

Solna, 2018-03-19 Mats Gabrielsson har idag genom sitt helägda bolag B.O. Intressenter AB förvärvat 2 490 aktier för ett pris om 59,18 kronor per aktie. Mats Gabrielssons ägande (privat och bolag) i Trention AB efter det senaste förvärvet uppgår därmed till 30,03 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Mats Gabrielsson avser att genom […]

Mollii kan nu förskrivas som hjälpmedel 8 december, 2016

Pressmeddelande den 7 december 2016 Från och med nu kan elektrodressen Mollii förskrivas som hjälpmedel i Västernorrland. Mollii används av personer med cerebral pares, stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros eller andra skador på centrala nervsystemet. Västernorrlands landsting har beslutat att ta in elektrodressen Mollii i sitt sortiment. Under 6 till 18 månader har 15 personer använt […]

GIAB lanserar ny hemsida 2 november, 2016

Välkommen till GIABs nya hemsida!