011-496 01 47
070-943 98 91
staffanb@strömmaföretagscenter.se