Bolaget tillhandahåller en finansieringslösning för att effektivisera och förbättra kassaflödet för slutkunden vid användande av kontanthanteringssystem.