mindfinance

Mind Finance bedriver factoringverksamhet. Under de första åren har kunderna i första hand utgjorts av koncernens dotter- och intresseföretag. Tanken är att bredda verksamheten och även vända sig till kunder utanför koncernen. Detta görs bland annat genom bolagets hemsida.