mindfinance

Mind Finance AB bedriver värdepappersrörelse. Verksamheten utgörs av korta affärer i börsaktier och andra markandsnoterade värdepapper.