Rapid bedriver verksamhet inom säkerhetsbranschen. De främsta verksamhetsområdena är larmcentral, stationär och ronderande bevakning, trygghetsvärdar och larmåtgärder. Rapid är en av de ledande aktörerna när det gäller larmmottagning och kameratjänster. Rapid har cirka 27 000 larmuppkopplingar från 17 000 kunder vara ca 1 000 av dessa även är bevakningskunder. Verksamheten bedrivs i Sverige och Estland.