dpp_951

Rapid bedriver verksamhet inom bevakningsbranschen. De främsta verksamhetsområdena är stationär bevakning, ronderande bevakning och larmutryckning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i Estland. Rapid har under de senaste åren utvecklat larmhantering och kameraövervakning. Larmcentralen har cirka 20 000 larmuppkopplingar från cirka 12 500 kunder.