Trention investerar i små och medelstora företag. Bolaget utvärderar och analyserar marknaden för att hitta investeringsobjekt som befinner sig i ett expansionsskede. Trention kan förse dessa bolag med både finansiella resurser och rådgivning. Trention kan även hjälpa bolag på kort sikt med brygglån, garantier eller andra typer av finansiering.

Under slutet av 2020 avnoterades bolaget från Nasdaq OMX Stockholm.