Affärsområden
Hem Tjänster/Handel Finansverksamhet Fastigheter Miljö & Energi

Affärsområden

Tjänster / Handel

Investeringar inom affärsområdet tjänster/handel

rapid
RAPID

Rapid bedriver verksamhet inom säkerhetsbranschen. De främsta verksamhetsområdena är larmcentral, stationär och ronderande bevakning, trygghetsvärdar och larmåtgärder. Rapid är en av de ledande aktörerna när det gäller larmmottagning och kameratjänster. Rapid har cirka 27 000 larmuppkopplingar från 17 000 kunder. Verksamheten bedrivs i Sverige och Estland.

VD: Mats B. Adman
Nettoomsättning: 168 MSEK
Antal anställda: 261
GIAB äger: 100%
Innehav sedan 1997
www.rapidsakerhet.se

GIAB EESTI OÜ

GIAB Eesti är ett helägt estländskt dotterbolag som representerar och hanterar GIABs olika intressebolag i Estland.

GIAB har haft en närvaro i Estland sedan mitten av 1990-talet och äger flera fastigheter i landet som du kan läsa mer om under utvecklingsfastigheter.

VD: Janus Mikk
GIAB äger: 100 %
Innehav sedan 1997

GIAB BRASILIEN

GIAB Brasilien AB är delägare i hotellet Coral Plaza. Hotellet är beläget i Ponta Negra, Natal i nordöstra Brasilien. Hotellet har 107 lägenheter varav 26 ägs av bolaget. Lägenheterna ingår i en hotellpool för uthyrning till researrangörer. Hotellet har en hög standard och ett förstklassigt läge vid strandpromenaden.

GIAB äger: 100%
Innehav sedan 2005
https://coralplaza.com.br/

GIAB MACHINING OÜ

GIAB Machining OÜ is your reliable partner for high quality manufacturing services. We deliver to our customers machined parts and subassemblies as well as investment casted parts.

VD: Madis Mädamürk
GIAB äger: 100 %
Innehav sedan 2018
https://giab.ee/

Eniro

Eniro-koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

VD: Hosni Teque-Omeirat
GIAB äger: 19,5 %
Innehav sedan 2020
www.enirogroup.com

OXALIS

Stall Oxalis affärsidé bygger på att sälja startklara eller snart startklara 2-åringar till ett rimligt pris. Detta minimerar riskerna för hästägare, samtidigt som man kortar ner tiden mellan köp och möjligheten att se sin häst tävla. Stall Oxalis erbjuder också unika särskilda garantier för återköp vid slutet av 3-årssäsongen

GIAB äger: 100 %
Innehav sedan 2010
www.oxalis.se

HOUSE OF EDUCATION

House of Education arbetar med högre utbildningsinstitutioner för att stärka deras rekrytering av studenter internationellt och nationellt.

Bolagets  produkt skapar engagemang och relationer mellan studenter och utbildningsinstitutioner.

VD: Pernilla Carlström
Nettoomsättning: 13,3 MSEK
Medeltal anställda: 13
GIAB äger: 31 %
Innehav sedan 2010
www.houseofeducation.com

YNIQ Eyewear

På 2010-talet skapade Mikael Kenson och den legendariske skidåkaren Jon Olsson märket Yniq med målsättningen att skapa världens bästa och lyxigaste skidglasögon. Istället för att fokusera på kvantitet, som så många av sina konkurrenter, valde de att satsa på högkvalitativa produkter, handgjorda i norra Italien.

VD: Moss Bemis
GIAB äger: %
Innehav sedan 2018
YNIQ EYEWEAR

HEFT

Heft utvecklar och tillhandahåller lösningar för en säkrare och mer hållbar djurhållning

GIAB äger:  %
Innehav sedan 2023
https://heftinternational.com/

HYPH

Hyph är en digital plattform i appversion för mobilen där alla kan skapa och dela innehåll för att uttrycka sig socialt med användargenererad musik av kommersiell kvalitet.

GIAB äger:  %
Innehav sedan 2023
https://www.hyph.com/

Finansverksamhet

Investeringar inom affärsområdet finans

bolaget
TRENTION

Trention investerar i små och medelstora företag. Bolaget utvärderar och analyserar marknaden för att hitta investeringsobjekt som befinner sig i ett expansionsskede. Trention kan förse dessa bolag med både finansiella resurser och rådgivning. Trention kan även hjälpa bolag på kort sikt med brygglån, garantier eller andra typer av finansiering.

 

VD: Linus Johansson
Nettoomsättning: 69 MSEK
GIAB äger: 100%
Innehav: sedan 2005
www.trention.se

giab estland
MIND FINANCE

Mind Finance AB bedriver värdepappersrörelse. Verksamheten utgörs av korta affärer i börsaktier och andra markandsnoterade värdepapper.

GIAB äger: 100%
Innehav sedan 2001

Fastigheter

Utvecklingsfastigheter

essarem
ESSEREM/ROTORFABRIKEN

Idag äger och förvaltar bolaget fastigheten Nacka Sicklaön 146:14, i Nacka. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 6 500 kvm, varav 2 210 kvm avser kontor. Nacka kommuns åtagande om bostadsbyggande innebär att en ny detaljplan för bl.a. centrala Nacka ska genomföras. Planarbetet beräknas påbörjas år 2024

GIAB äger: 100%
Innehav sedan 2005

ALFA PROPERTY

I Tallinn driver bolaget tillsammans med två partners ett utvecklingsprojekt på mark som tidigare var Tallinns travbana. Markområdet ligger i centrala Tallinn och omfattar cirka 17 ha. En ny detaljplan har antagits som möjliggör byggande av bostäder och kommersiella lokaler om ca 242 000 kvm.

GIAB äger: 45%
Innehav sedan 1998

NarvaGate
NARVA GATE

Tillsammans med CA-Fastigheter förvaltar bolaget ett fastighetsbestånd i Narva. Beståndet utgörs av kommersiella lokaler. På fastigheten bedriver bolagen även ett fastighetsutvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet omfattar en exploatering av ett markområde. En ny detaljplan har antagits som möjliggör byggandet av en ny och modern stadsdel omfattande ca 310 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

GIAB äger: 50%
Innehav sedan 2005
www.narvagate.eu

KASSMYRA

Utvecklingsområde i Botkyrka kommun i distriktet Tumba, pågående planarbete.

GIAB äger: 33%
Innehav sedan 2022

Förvaltningsfastigheter

BOFAST AB

Bofast är koncernens huvudsakliga förvaltningsbolag av fastigheter. Bolagets verksamhet är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med inriktning på både bostäder och kommersiella lokaler i framför allt Västra Sverige. Förvaltningen sker huvudsakligen med drygt 20-tal egna medarbetare. Kontoret är beläget i Hyltebruk på gränsen mellan Småland och Halland.

Sedan starten har bolagets verksamhet succesivt ökat och f.n. innehar bolaget ca 1 250 lägenheter och lokaler. Ytan uppgår till ca 139 000 kvm.

VD: Rune Svensson
Nettoomsättning: 71,7 MSEK
Medeltal anställda: 21
GIAB äger: 100 %
Innehav: sedan 1999
www.bofast.se

FASTIGHETSBOLAGET GARVAREN

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Garvaren 1 och Hammaren 37, som båda är belägna i Ljungby. Den uthyrningsbara ytan i fastigheterna uppgår till 21 400 kvm. I fastigheten finns plats för både små och stora företag.  Det finns även restaurang, ett nöjescenter samt biograf och ett hotell i fastigheten.

GIAB äger: 100 %
Innehav sedan 2015
www.garvaren.se

Ekebyhov
EKEBYHOV FASTIGHETS AB

Ekebyhov Fastighets AB äger och förvaltar en fastighet om ca 2 200 kvm belägen på Ekerö. Fastigheten ligger på Bryggavägen 99-101, nära Ekerö Centrum. I dagsläget är fastigheten fullt uthyrd. Under 2021 byggdes fastigheten ut 1200 kvm.

GIAB äger: 100%
Innehav sedan  2006

 

HALLSTAHAMMAR

Industrifastighet i Hallstahammar, till största del uthyrd till TPC.

.

GIAB äger: 100%
Innehav sedan 2017

TOOMA

Tooma  är en jordbruksfastighet på ca 700 ha som ligger i Jögeva i centrala Estland. På markområdet bedrivs jordbruksverksamhet samt en stuteriverksamhet.

GIAB äger: 100%
Innehav sedan 2001
Mer om Tooma

KB RINGVÄGEN

KB Ringvägen är ett handelsområde i Värnamo som samägs med CA-fastigheter. Företag som Rusta, Jysk, Blomsterlandet, Jem & Fix, Greens och Restaurang Söderport finns etablerade i handelsområdet idag

GIAB äger: 50%
Innehav sedan 2006

Miljö/Energi

Investeringar inom affärsområdet miljö/energi

SAXLUND

Saxlund arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hantering av biobränslen, slamhantering och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt rening av rökgaser. Bolagets kunder finns främst inom el- och kraftproduktion, trä- och skogsindustri, vatten- och avfallshantering, cementindustri samt återvinningsindustri.

Saxlund har ett stort kunnande inom bioenergiområdet och innehar ett antal patent när det gäller design av system. Allteftersom utsläppskraven inom EU skärps efterfrågas kompetens för analys och val av rätt tekniklösning för att klara kraven.  Saxlund uppgraderar befintliga anläggningar, levererar nyckelfärdiga anläggningar, tar hand om service och underhåll och säkerställer att det finns nödvändiga reservdelar för trygg och säker drift. Kunderna finns främst inom kraft- och fjärrvärmesektorn, pelletsindustrin samt inom sågverk-, gruv- och processindustrin.

VD: Fredrik Nordling
Nettoomsättning:
GIAB äger
Innehav sedan 2005
https://www.saxlund.se/