essarem-flyg

Idag äger och förvaltar bolaget fastigheten Nacka Sicklaön 146:14, i Nacka. Hela fastigheten som idag är uthyrd består av kontor, lager och industrilokaler. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 6 500 kvm, varav 2 210 kvm avser kontor.

Enligt tunnelbaneavtalet som Nacka kommun har tecknat med Stockholms läns landsting och staten har kommunen ett åtagande att bygga ca 14 000 nya bostäder på Sicklaön innan år 2030. Enligt tunnelbaneavtalet ska en linje av tunnelbanan dras från Kungsträdgården via Hammarby sjöstad till västra Sicklaön och vidare till Nacka C.

Nacka Kommuns åtagande om bostadsbyggande innebär att en ny detaljplan för bl.a. centrala Nacka ska genomföras. Arbetet med en ny detaljplan har påbörjats där fastigheten ingår i ett planområde som omfattar ca 25 000 kvm. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flera nya bostadskvarter med ca 500 nya bostäder. Detaljplanen för området beräknas vara klar under 2021.