House of Education arbetar med att rekrytera studenter till universitet och högskolor. Genom data-driven digital marknadsföring och en unik produkt genereras leads på ett träffsäkert sätt och levereras till utbildningsinstitutionens CRM system. Produkten agerar som en Digital Studievägledare vilken syftar till att guida studenter till rätt val av utbildning. Bolagets mål är att koppla samman rätt student med rätt utbildningsprogram genom att agera som en naturlig del av utbildningsinstitutionens marknadsförings-ekosystem.