Affärsidé & Strategi

GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIABs affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där bolaget investerar.

omgiab

Affärsmodell

1. Förutsägbarhet

För att bolaget ska uppnå en god kontroll av sin verksamhet är det nödvändigt att utvecklingen kan förutsägas. Därför analyserar GIAB bolaget och definierar vilka förändringar som behöver genomföras, samt vilka resurser dessa kräver. Utan en tillfredsställande förutsägbarhet är det inte möjligt att fatta rätt beslut för att öka lönsamheten.

2. Lönsamhet

Det övergripande målet är att bolaget uppnår en förbättrad lönsamhet. Bolaget uppnår detta genom att fokusera på sin kärnverksamhet och genom att den fasta kostnadsmassan anpassas till denna. GIAB tillhandahåller de resurser som är nödvändiga för att stötta och komplettera ledningen och tillföra nödvändigt kapital, samt bedömer möjliga synergier med andra dotter- eller intresseföretag.

3. Tillväxt

En kontrollerad lönsamhet möjliggör tillväxt. Utöver den organiska tillväxten kan även förvärv ske genom ytterligare kapitalinsatser.