Sök kapital
Hem

Sök kapital

Är du intresserad av GIAB som investerare i ert bolag:

Vad kan GIAB tillföra?

GIAB har erfarenhet i många vitt skilda branscher och är en långsiktig investerare. GIAB vill förstå företaget, hjälpa till med lösningar till problem som kan uppstå och förmedla kontakter.

Innan mötet.

För att GIAB ska kunna göra en bedömning huruvida det är intressant att investera i ert företag behöver GIAB följande underlag:

  1. En beskrivning av affärsidén
  2. En affärsplan
  3. En budget
  4. En redogörelse för vad ni önskar av GIAB som investerare i form av kapital och engagemang.

Riktlinjer för investeringar.

  1. Entreprenören skall vara med och utveckla företaget och ta risk i form av arbetstid eller pengar.
  2. GIAB vill ha en stor ägarandel eftersom GIAB lägger ner mycket tid och engagemang på företaget.
  3. Det skall finnas en möjlighet till skalbarhet. Företaget skall kunna expandera på ett enkelt sätt.
  4. Det skall finnas en plan för hur affärsidén skall verkställas.

Det är en fördel om Företaget har startat sin verksamhet och varit igång ett tag. GIAB ser även synergieffekter med bolag i GIAB-sfären som en fördel.

Välkomment att kontakta oss.

Vid intresse och för mer information kontakta Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
via mail info.giab.se eller på tel
XXX – XXX XX XX.