Bolagets verksamhet är att finansiera kontanthantering. Bolaget tillhandahåller en finansieringslösning för att effektivisera och förbättra kassaflödet för slutkunden vid användande av kontanthanteringssystem.