SONY DSC

GIAB äger ca 11 % av aktierna i Golf Invest AB som i koncernen driver 15 golfanläggningar i Stockholmsområdet.  Anläggningarna drivs under varumärket GolfStar. Målet med GolfStars verksamhet är att ge medlemmarna bättre service, ökad tillgänglighet och fler spelalternativ. GolfStar vill även bidra till att golfklubbarna utvecklar en bra idrotts- och föreningsverksamhet på anläggningarna.