mindfinance

Mind Finance AB bedriver en finansiell verksamhet. Verksamheten utgörs av utlåningsverksamhet, factoring och andra finansiella tjänster. De finansiella tjänsterna kan exempelvis utgöras av garantier vid nyemissioner.