Startsida
Om GIAB Affärsområden Finansiellt Nyheter Medarbetare

GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt vår affärsmodell.

Om GIAB

Affärsidé och strategi

Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett entreprenörsstyrt investmentbolag, som aktivt förvaltar och utvecklar investeringar där man kan tillföra erfarenhet, kompetens och finansiell styrka. GIAB är ett privat bolag som ägs av Mats Gabrielsson. Företaget grundades 1988 och förvaltar idag ett riskkapital på två till tre miljarder kronor. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Fastigheter, Industri, Tjänster och Miljöenergi.

GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIABs affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där bolaget investerar.

 

Affärsområden

GIAB har genom åren haft ett diversifierat innehav och ofta varit en aktiv ägare i de bolag som vi varit engagerade i.
GIABs nuvarande innehav faller till stor del under fyra kategorier.

Finansiellt

GIABs totala tillgångsvärde vid början av 2022 var uppskattningsvis cirka 3 miljarder. De största värdena finns inom fastigheter, där både förvaltningsfastigheter och utvecklingsfastigheter uppgår till betydande värden. Övriga bolag inom koncernen är mer svårvärderade, eftersom GIAB äger omfattande poster i flera av dem och de är onoterade, varför GIAB även värderar dessa restriktivt. Skulderna i koncernen hålls på en låg nivå och var cirka 500 mkr vid årsskiftet.

Målsättningen med det finansiella arbetet är att årligen generera löpande goda kassaflöden, samt öka värdena på de innehav bolaget har. Det bedrivs genom att ha en god kontroll på innehaven och vara långsiktiga i investeringarna. Bolaget arbetar löpande med att ha en låg risk i verksamheten generellt med opportunistiska inslag.

För 2021 gjorde bolaget ett resultat efter finansiella poster om cirka 200 mkr.

Omsättning Mkr

466

Resultat Mkr

202

Tillgångar Mkr

3000

Soliditet

80

%

Nyheter

Bofast förvärvar 43 lägenheter i Värnamo
24 maj, 2022

Bofast har under våren förvärvat fastigheter med totalt 43 lägenheter i centrala Värnamo. Fastigheterna passar bra in i Bofast redan befintliga bestånd. Vill du veta mer om Bofast, besök www.bofast.se

Bofast har under våren förvärvat fastigheter med totalt 43 lägenheter i centrala Värnamo.
Fastigheterna passar bra in i Bofast redan befintliga bestånd.

Vill du veta mer om Bofast, besök www.bofast.se

Läs mer
Ännu ett stort uppdrag för Rapid Säkerhet AB
6 april, 2022

Nu har Rapid Säkerhet AB efter upphandling gjort klart med nytt avtal gällande Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för SL i Stor-Stockholm regionen. Avtalet omfattar tjänster för att öka den upplevda tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken, i form av Trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna ska arbeta med service och trygghetsskapande åtgärder där resenärerna är i fokus. Rapid har […]

Nu har Rapid Säkerhet AB efter upphandling gjort klart med nytt avtal gällande Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för SL i Stor-Stockholm regionen. Avtalet omfattar tjänster för att öka den upplevda tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken, i form av Trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdarna ska arbeta med service och trygghetsskapande åtgärder där resenärerna är i fokus. Rapid har idag ett motsvarande uppdrag i kollektivtrafiken i Stockholm, det nya avtalet är större än det nuvarande avtalet och omfattar hela Stor-Stockholm, vilket innebär en ytterligare utökning av det samarbete som Rapid tidigare haft med SL. Avtalets omslutning är på ca 28 miljoner per år och gäller i 4 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år (totalt 6 år) med start 1 Juli 2022.

Rapid har under 2022 fått klart med flera stora avtal vars totala avtalsomslutning ligger på ca 1 miljard som kommer att verkställas till sina fulla årsvolymer under 2023.

”Det känns väldigt bra att vi nu når dessa framgångar. Rapid har många medarbetare som gör ett fantastiskt arbete och den utveckling vi nu ser är ett resultat av detta. Vårt målmedvetna arbete med att  leverera hög kvalitet i våra uppdrag samt vikten att sätta såväl vår egen personal som våra kunder i fokus har givit ett fantastiskt resultat . Vi har en mycket stark organisation som ger oss goda förutsättningar samt skapar engagerad och motiverad personal. Detta märks tydligt i våra leveranser av säkerhetstjänster.” säger Mats B Adman, VD, Rapid Säkerhet AB.

Mats B Adman framhåller också att han värdesätter samarbetet med SL högt.

“Det förtroende vi får från SL gläder oss mycket och vi ser fram emot att fortsätta vara en stor del av trygghetsarbetet i kollektivtrafiken”, kommenterar han avslutningsvis.

Rapid Säkerhet AB www.rapidsakerhet.se

Läs mer
Nya styrelsemedlemmar 2022
26 januari, 2022

GIAB välkomnar Staffan Gabrielsson Berglöf och Ester Gabrielsson Ryström till styrelsen 2022.

GIAB välkomnar Staffan Gabrielsson Berglöf och Ester Gabrielsson Ryström till styrelsen 2022.

Läs mer
Ny hemsida
18 oktober, 2021

GIAB har en ny hemsida.

GIAB har en ny hemsida.

Läs mer
GIAB har fått ny VD
1 januari, 2021

Linus Johansson har utsetts till ny VD och koncernchef för GIAB. Linus är sedan mars 2020 vice VD i bolaget och även styrelseledamot. I samband med detta avgår Kenneth Eriksson som VD, men blir kvar i bolaget som Senior Advisor och vice ordförande i styrelsen https://news.cision.com/se/gabrielsson-invest-ab/r/linus-johansson-ny-vd-och-koncernchef-for-gabrielsson-invest-ab–giab,c3263919

Linus Johansson har utsetts till ny VD och koncernchef för GIAB. Linus är sedan mars 2020 vice VD i bolaget och även styrelseledamot. I samband med detta avgår Kenneth Eriksson som VD, men blir kvar i bolaget som Senior Advisor och vice ordförande i styrelsen

https://news.cision.com/se/gabrielsson-invest-ab/r/linus-johansson-ny-vd-och-koncernchef-for-gabrielsson-invest-ab–giab,c3263919

Läs mer

GIAB

Gustavslundsvägen 34 Bromma

Medarbetare

Linus Johansson

Verkställande Direktör
linusj@giab.se
+46 736 50 82 98

Kenneth Eriksson

Senior Advisor
kennethe@giab.se
tel:+46 8 470 03 72
+46 70 775 83 22

Mats Skött

Controller
matss@giab.se
+46 8 470 03 74
+46 70 775 83 24

Ulrika Weckenberg

Bolagsjurist
ulrikaw@giab.se
+46 8 470 03 77
+46 70 775 83 25

William Heigard

VD Trention
william.heigard@trention.se

Karolina Gabrielsson Berglöf

Projektutvecklare
lina@giab.se
+46 70 775 83 36

Susanne Schölander

Ekonom
SusanneS@giab.se
+46 8 470 03 83
+46 70 608 93 03

Peter Bruce

Fastighetsskötare
fastighet@giab.se
+46 8 470 03 76
+46 70 775 83 26

Arkadiy Romashin

Trainee
arkadiyr@giab.se