Välkommen till Gabrielsson Invest AB

 

Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett privat investmentbolag som ägs av  Mats Gabrielsson.MatsG-180x180

Affärsidé

GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet tillföra finansiella resurser och managementkunskap enligt GIABs affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. GIAB är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där bolaget investerar.